מדוע כדאי למנות מיופה כח? (באמצעות ייפוי כוח מתמשך)

כל אדם, בכל שלב בחייו, עלול להגיע למצב של חוסר כשירות. מצב כזה עלול להופיע במפתיע, ללא הכנה מוקדמת.

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לנו לשלוט, לקבוע ולתכנן מראש מי האדם שידאג לאינטרסים שלנו ולאופן בו יקבלו החלטות הנוגעות לחיינו.

יפוי כוח מתמשך נותן גם אפשרו לבחור אדם אשר יחליף את מיופה הכוח במידת הצורך, או לקבוע מספר מיופי כוח שיפעלו במשותף, ביוד ולחוד.

ייפוי כוח מתמשך מהווה חלופה למינוי אפוטרופוס אשר זהותו אינה נקבעת על ידינו אלא על ידי בית משפט, בהתאם למי שהתבקש להיות אפוטרופוס שלנו.

בניגוד לאפוטרופוס אשר נדרש לדווח על כל פעולה שנעשית על ידו לאפוטרופוס הכללי, מיופה כוח אינו נדרש לעשות כן (אלא אם הממנה דרש זאת במפורש).

חתימה על ייפוי כוח זמינה עבור כל אדם, נותרת תקפה כעל החיים ואינה זקוקה לחידוש אלא אם הממנה מעוניין לבטלה או לשנותה.