צוואות הדדיות

חלוקת הרכוש המשפחתי נחשבת לאחד הנושאים הכאובים ביותר בכל משפחה, ולסלע המחלוקת העיקרי בין בני המשפחה לאחר מותם של ההורים, הסבים או כל מוריש אחר.
במאמר זה נעמוד על הצוואות ההדדיות, שהן אחת הדרכים המקובלות למניעה מלכתחילה של סכסוכי ירושה.
מהן צוואות הדדיות?
צוואות הדדיות הן צוואות שעורכים בני הזוג במשותף ובאופן הדדי ביניהם, המכילות הסתמכות של כל אחד מבני הזוג על תוכן צוואת בן זוגו.
מתי מקובל לערוך צוואות הדדיות?
עריכת צוואה הדדית מקובלת לרוב בין בני זוג, אשר רוצים להבטיח כי במוות של מי מהם חו"ח, בן הזוג שנותר בחיים, לא יהיה נתון לחסדיו של איש ויוכל לחיות ברווחה מבלי לחשוש שהיורשים הנוספים ע"פ חוק הירושה (למשל, הילדים) "ישימו" ידם על העזבון.
במקרים רבים בהם בני הזוג לא ערכו ביניהם צוואה הדדית, כשאחד מבני הזוג הלך לעולמו, ילדיהם של בני הזוג דרשו לחלק את העזבון ביניהם בהתאם לחוק הירושה לפיו חצי מעזבון הנפטר יעבור בירושה לבן הזוג שנותר בחיים וחצי מעזבון הנפטר יעבור בירושה לילדיו. דרישה מעין זו הביאה במקרים רבים למצב לפיו בן הזוג שנותר בחיים נאלץ למכור את הדירה המשותפת ולהעביר חלק מכספי המכירה לילדים. במקרה כזה בן הזוג שנותר בחיים נשאר ללא בית.
העברת כל הרכוש לבן הזוג שנותר בחיים, תוך קביעת תנאי כי לאחר פטירתו יועבר הרכוש לילדי בני הזוג, מאפשרת לבן הזוג שנותר בחיים להמשיך לנהל את חייו ברמה כלכלית כפי שהורגל לה, ללא עימותים עם יורשים.
שינוי/ביטול הצוואה ההדדית
הרצון ההדדי של בני הזוג בעת עריכת צוואותיהם המשותפות לא תמיד מחזיק מעמד. לעיתים קורה שאחד מבני הזוג רוצה לשנות או לבטל את צוואתו באופן חד-צדדי, בין בחיי בן הזוג ובין לאחר פטירתו.
בעבר לא היתה התייחסות בחקיקה למקרים של ביטול הצוואה ע"י אחד מבני הזוג. בתי המשפט התלבטו רבות בסוגיה זו, שכן מצד אחד קיים עקרון חופש הצווי, כלומר: מתן אפשרות לאדם לעשות ברכושו כטוב בעיניו. מצד שני, בכל הקשור לתחום הצוואות ההדדיות קיים עקרון ההסתמכות של כל אחד מבני הזוג. סביר להניח שאיש מהם לא היה עורך את צוואתו אלמלא היה יודע שבן זוגו יערוך צוואה המכילה הוראות זהות.
בשנת 2005 התווסף סעיף 8א' לחוק הירושה במטרה להסדיר את נושא הצוואה ההדדית וכן את ביטולה.
התיקון לחוק קובע כי לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא-אם-כן יתקיים אחד מאלה:
1. אם בן זוגו של המבקש לבטל את צוואתו חי, הרי שעל המבקש כאמור, לתת לו הודעה בכתב על ביטול הצוואה, וכתוצאה מכך בטלות שתי הצוואות ההדדיות של בני הזוג.
2. אם בן זוגו של המבקש לבטל את צוואתו נפטר, הרי שעל בן הזוג שנותר בחיים להסתלק מכל זכות בעזבון שהוא אמור לקבל ע"פ הצוואה ההדדית של המצווה שמת. אם חולק כבר העזבון, עליו להחזיר כל מה שקיבל.
יצויין כי מתן העדיפות לעקרון ההסתמכות, ע"פ רצון המצווה, נקבע כברירת מחדל ע"י המחוקק, אך היא לא תחול באם המורישים עצמם, בצוואותיהם ההדדיות, קבעו הוראה אחרת (ובלבד שלא שללו את זכות הביטול, באשר הוראה כזו – בטלה).

צוואה הדדית היא מסמך חשוב ורגיש, ולכן מן הראוי שתהא ערוכה ע"י עורך-דין בקיא בתחום דיני הירושה, וזאת כדי להבטיח שהצוואה תנוסח לפי הוראות החוק באופן ברור וחד משמעי לגבי דרך העברת הנכסים לכל יורש ויורש.