נפגעת בתאונת פגע וברח? קרנית תשלם…

תאונת פגע וברח היא תאונת דרכים אשר אחד מן הרכבים המעורבים בה בורח ממקום התאונה מיד לאחר התרחשותה ללא שפועל כמתחייב על פי חוק ונשאר על מנת להגיש עזרה לנפגעים ולהשאיר את פרטיו. כמובן שגם תאונה בה מעורב רק רכב אחד, שפגע בהולך רגל או רוכב אופניים ונמלט מהזירה, גם היא תאונת פגע וברח.

במקרים כאמור מתעורר קושי בפיצוי הנפגעים ועל כן המדינה הקימה קרן ממשלתית הדואגת לפצות נפגעי תאונות פגע וברח, וזאת כפי שיפורט להלן.
מי שנפגע בתאונת דרכים תובע את הפיצוי בגין נזק הגוף שנגרם לו מחברת הביטוח של הרכב בו נמצא בעת התאונה.

בתאונות בהן מעורבים מי שלא היה כלל בתוך רכב המבוטח בביטוח חובה, למשל הולך רגל או רוכב אופניים, יתבעו הללו את הפיצוי המגיע להם מחברת הביטוח של הרכב שהיה מעורב בתאונה.
על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים אין חשיבות למידת האשם בגרימת התאונה.

לרוב לאחר תאונה מחליפים המעורבים בה פרטים או אם נפגע במצב שאינו מאפשר השארת הפרטים בידיו יוסדר עניין זה על ידי המשטרה שהגיע למקום, עוברי אורח או צוותי מד"א.

כאשר בכל זאת נעלם הרכב שהיה מעורב בתאונה ולא ניתן עוד לאתרו מתעוררת לכאורה בעיה שאין חברת ביטוח לפנות אליה לשם תביעת פיצוי בגין נזק גוף שנגרם בתאונה.
בשל הצורך להבטיח פיצוי לנפגעי תאונות דרכים גם כאשר אין חברת ביטוח שניתן להגיש כנגדה תביעה, במקרים של תאונות פגע וברח הנ"ל או כאשר נפגע נהג/נוסע ברכב שלא היה מבוטח, הוקמה על ידי המדינה הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים או קרנית.

תביעה לקרנית מנוהלת כתביעה מול כל חברת ביטוח. קיים קושי מובנה בתביעה לפיצוי על נזקי גוף מתאונת פגע וברח מול קרנית והוא שהנפגע נדרש לא רק את מידת הנזק אלה גם את העובדה כי נזק זה אכן נגרם מתאונת דרכים.

הדרך הטובה ביותר לעמוד בנטל הוכחה זה הוא להמציא עדות של עדי ראיה לתאונה. כאשר אלה אינם בנמצא ניתן להוכיח פגיעה מתאונת דרכים גם מחוות דעת רפואיות מהרופא שטיפל בנפגע מיד לאחר התאונה ו/או מרשומות המשטרה שהגיע לזירה ועוד.

אם הוכיח התובע כי הנזק שבגינו מתבקשת קרנית לפצותו אכן נגרם לו בתאונת דרכים וכי אין חברת ביטוח אחרת שממנה ניתן לתבוע את הפיצוי יידרש התובע להוכיח את מידת הנזק שעל פיה ניתן יהיה לקבוע את גובה הפיצוי המגיע לו.

הדרך להגיע להסכמה על גובה הפיצוי דומה לזו שמשמשת בתביעות נגד חברת ביטוח מן השורה, דהיינו הבאת מסמכים רפואיים, קבלות, חשבוניות וכל תיעוד נוסף המצביע על הנזק שנגרם לנפגע. במידה ומתגלעים חילוקי דעות הפניה של הנפגע לבדיקות אצל מומחים מטעם קרנית וכו'.

למי שנפגע בתאונת פגע וברח חשוב לזכור כי הדרך לקבלת פיצוי מסובכת ועדינה יותר מתביעה רגילה כנגד חברת ביטוח. פניה לקבלת סיוע משפטי מעורך דין תבטיח טיפול נכון בשלבים השונים אשר יביאו, בסופו של דבר, לקבלת פיצוי הולם.