נפגעי תאונות עבודה

תאונת עבודה היא כל תאונה ו/או פגיעה הנגרמת לעובד תוך כדי ועקב עבודתו. תאונות
(הן תאונות דרכים והן תאונות אחרות) הקורות בדרך אל מקום העבודה ובדרך חזרה
ממקום העבודה נחשבות כתאונות עבודה לכל דבר.
כפגיעה בעבודה יכולה להיחשב גם "מחלת מקצוע" היינו מחלה כגון ירידה בשמיעה,
אסטמה, בעיות נשימה שהינן מחלות שנגרמו לעובד תוך כדי העבודה ובעקבותיה במשך
שנים ולא בזמן מוגדר. לצורך הכרה במחלה כמחלת מקצוע יש להוכיח את הקשר הסיבתי
בין תנאי העבודה לבין מחלת העובד.
יצויין כי אדם הנפגע בתאונת עבודה ו/או במחלה שנגרמה לו תוך כדי העבודה ובעקבותיה
יגיש את תביעתו בטופס מיוחד לביטוח לאומי לצורך הכרה בתאונה כתאונת עבודה ולאחר
מכן לקביעת אחוזי נכות.
המלצותי לנפגעי תאונות עבודה:
1. לרשום את פרטיהם האישיים של עדים לתאונת העבודה.
2. לרשום את הנסיבות המדויקות של תאונת העבודה ובהזדמנות הראשונה רצוי גם לצלם
את מקום וגורם התאונה.
3. לעבור בדיקה רפואית מקיפה בהזדמנות הראשונה על מנת לאבחן פגיעות וחבלות
שעלולות להיגרם מהתאונת עבודה. מומלץ לפנות לחדר המיון בבית החולים הקרוב
למקום תאונת העבודה או לקופת חולים. לא לשכוח לציין כי הפגיעה היא כתוצאה
מתאונת עבודה.
4. לאסוף את כל האישורים הרפואיים, המרשמים, ההפניות, תוצאות הבדיקה, הקבלות
ו/או החשבוניות על כל ההוצאות הנוגעות לתאונת העבוד, לרבות קבלות על תרופות ונסיעות.
5. ליידע את המעביד על תאונת העבודה ולקבל דו"ח "הודעה על תאונה".
6. לפנות לעורך דין המתמחה בתחום תאונות העבודה ותביעות למוסד לביטוח הלאומי
וכן בייצוג עובדים בוועדות רפואיות של ביטוח לאומי. בד"כ לעו"ד הבקיא בתחום
ובייצוג לקוחות ביטוח לאומי יש יכולת להשיג עבור לקוחו את הפיצוי הטוב ביותר
בנסיבות העניין.

תביעה נגד ביטוח לאומי
על נפגעי תאונות עבודה להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי לצורך הכרה בפגיעתם כתאונת עבודה.
לאחר הכרת ביטוח לאומי בנפגע כנפגע תאונת עבודה יש להגיש תביעה נוספת לקביעת דרגת נכות
בעקבות תאונת העבודה.

לאחר הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי לקביעת דרגת נכות, המוסד לביטוח לאומי מעמיד
את הנפגע בפני ועדה רפואית וקובע את נכותו הזמנית והצמיתה (קבועה), אם ישנה.
בגין נכות צמיתה הפחותה מ- 10% אין המוסד לביטוח לאומי מעניק פיצוי לנפגע תאונת עבודה.
בגין נכות של 10% ועד 19% מעניק המוסד לביטוח לאומי מענק נכות חד פעמי לנפגע תאונת עבודה.
בגין נכות העולה על 20% משלם המוסד לביטוח לאומי קצבת נכות חודשית לנפגע תאונת העבודה.

תביעה נגד המעביד
בנוסף להגשת התביעה נגד המוסד לביטוח לאומי, תתכן לנפגע תאונת העבודה עילת תביעה נגד
המעביד.
בתביעה זו יש להוכיח כי תאונת העבודה ארעה עקב רשלנותו של המעביד, כלומר- המעביד אחראי
לתאונת העבודה.
במידה ותאונת העבודה לא ארעה עקב רשלנות המעביד אין לעובד עילת תביעה נגדו.
הפיצוי בגין פגיעה בתאונת עבודה דומה ברכיביו לפיצוי הנפסק בתביעות שעילתן תאונת דרכים,
כגון: כאב וסבל, הזדקקות לעזרה מקצועית חיצונית, החזר הוצאות עקב הפגיעה והפסדי שכר.

תביעה נגד חברת ביטוח אצלה מבוטח העובד
במסגרת פוליסת ביטוח חיים ו/או ביטוח מנהלים ו/או ביטוח דירה ישנו בד"כ נספח לביטוח
אבדן כושר עבודה ו/או נספח לביטוח נכות כתוצאה מתאונת עבודה.
יש לבדוק האם הנפגע מכוסה בביטוח תאונות אישיות. כן יש לבדוק במקום העבודה
האם הנפגע מכוסה בביטוח למקרה של תאונת עבודה.

התיישנות התביעה
תביעת רשלנות נגד המעביד מתיישנת לאחר חלוף 7 שנים ממועד קרות התאונה.
תביעה על פי פוליסת ביטוח (חיים, מנהלים או תאונות אישיות) מתיישנת בחלוף 3 שנים
בלבד ממועד תאונת העבודה. מירוץ ההתיישנות נעצר רק בעת הגשת תביעה לבית המשפט,
ואין די בהגשת תביעה לחברת הביטוח.