תאונות דרכים בעת נסיעה באוטובוס

אוטובוס הינו רכב מנועי כהגדרתו בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ולפיכך מרבית פגיעות גוף אשר מתרחשות בעת שימוש ונסיעה באוטובוס הינן בגדר תאונות דרכים ומכוסות במסגרת ביטוח החובה של האוטובוס וניתן לקבל בגינן פיצוי.
פגיעות בעת נסיעה באוטובוס המזכות בפיצוי:
כל פגיעה שנגרמת לנוסע באוטובוס אשר התרחשה בשל התנגשות או התהפכות של האוטובוס הינה בגדר תאונת דרכים.
חשוב לציין כי גם נפילה בתוך האוטובוס עקב בלימה פתאומית של האוטובוס אשר גורמת לנזק גוף הינה בגדר פגיעה בתאונת דרכים שכן הנזק אירע בשל השימוש ברכב.
חלק גדול מהפציעות והפגיעות מתרחשות בעת עליה לאוטובוס או ירידה . נפילה במדרגות ונפילה מהאוטובוס אשר מתחיל לנסוע בטרם הנוסע ירד ממנו, סגירת דלתות האוטובוס על גופו של נוסע ועוד. פגיעות אלו הן בגדר פגיעה בתאונת דרכים לכל דבר ועניין גם אם האוטובוס לא היה בתנועה והנזק שנגרם בגינן מזכה את הנפגע בפיצוי.
יש להדגיש כי כל מקרה של פציעה עקב נסיעה ושימוש באוטובוס מזכה בפיצוי וזאת גם במקרה שבו הנפגע נפל או נפגע בין היתר באשמתו משום שלדוגמא לא אחז היטב במוט תמיכה באוטובוס או לא ישב על כיסא.
לאחר תאונה כאמור יש צורך לשמור את כרטיס הנסיעה באוטובוס, לכתוב את מספר האוטובוס ו/או את שם הנהג ומספר הנהג ולפנות עם המידע לחברת הביטוח, בסמוך ככל האפשר למועד הפציעה.
כמו כן, כביתר תאונות הדרכים יש לשמור את כל המסמכים הרפואיים, אישורי מחלה, הוצאות רפואיות, קבלות על נסיעות וכיו"ב, לצורך התביעה כנגד חברת הביטוח החובה של האוטובוס.

לצורך טיפול יעיל מול הגורמים השונים יש לפנות לעורך דין הבקיא התחום, אשר יוכל ליתן יעוץ אלו גורמים יש לתבוע ואיך למקסם את הפיצוי שמגיע לנפגע.