פיצוי בגין נזקי גוף במקרי תאונת אופנוע

האם ניתן לקבל פיצויים בגין נזקי גוף במקרה של תאונת אופנוע? מי זכאי לקבל פיצוי במקרה של תאונת אופנוע?

רכב דו גלגלי כגון קטנוע או אופנוע, הינו רכב מנועי לכל דבר ועניין בהתאם להגדרתו בחוק, ולפיכך חלה חובה לבטחו בביטוח חובה.
ביטוח החובה נועד לכסות את נזקי הגוף בלבד שנגרמו לרוכב או רוכבי אופנוע, זאת להבדיל מביטוח מקיף ו/או צד ג' אשר מכסים את נזקי הרכוש שנגרמו לאופנוע ו/או לרכב אחר.
בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים, התשל"ה- 1975, כאשר אדם נפגע בתאונה שהוכרה כתאונת דרכים, זכאי הוא לקבל פיצוי בגין נזקי הגוף שנגרמו לו מחברת הביטוח אשר ביטחה אותו במסגרת ביטוח חובה.
מאחר ועל פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים אין חשיבות לשאלת האשמה בתאונה, דהיינו בין אם הרוכב הוא האשם בתאונה ובין אם הוא חף מכל אשמה- הרי שהרוכב זכאי לפיצוי בגין נזק הגוף שנגרם לו.
על מנת לקבל פיצוי במקרה של תאונת אופנוע או קטנוע חשוב לדאוג למסמכים אשר כוללים: העתק פוליסת ביטוח חובה של האופנוע או הקטנוע, צילום רישיון נהיגה של הנהג, אישור משטרה וכן כל מסמך רפואי של הנפגע וכל אישור על הוצאה כתוצאה מהפגיעה בתאונה.
חלק גדול מפוליסות ביטוח החובה של רכב דו גלגלי הינן פוליסות אישיות אשר מבטחות כנהג רק את בעל הפוליסה עצמו ולא כל נהג. לפיכך, מומלץ לבדוק לפני כל נסיעה כנהג על רכב דו גלגלי אשר אינו בבעלותכם את הפוליסה ולברר האם אכן הפוליסה מכסה כל נהג. במקרה שהפוליסה הינה אישית ולא מכסה נהג זר, הרי שהדרך להשגת פיצוי עבור נהג שקיבל את האופנוע מבעל הפוליסה ונפגע בתאונה תהא בעיתית.
לעיתים, נזק אשר כלל אינו נראה כתאונת דרכים מכוסה במסגרת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. כגון תאונה עצמית אשר נגרמת למשל עקב החלקה של האופנוע על הכביש, אובדן שליטה על האופנוע, התקלות של האופנוע במפגע כלשהו בכביש וכן מקרים נוספים כגון תאונות בעליה או ירידה מהאופנוע.

לאור האמור לעיל, מומלץ בכל מקרה של פגיעת גוף לרוכב ברכב דו גלגלי להתייעץ עם עורך דין הבקי בנושא נזקי גוף.