נזק נפשי של קרוב

האם עוברי אורח המביטים באדם נפגע תאונת דרכים זכאים לפיצוי עבור נזק נפשי שנגרם להם עקב אותה תאונת דרכים? האם קרוב משפחה של נפגע תאונת דרכים זכאי לפיצוי?
כל פגיעה בגוף או בנפש אשר התרחשה בעקבות תאונת דרכים מזכה את הנפגע בפיצוי מחברת הביטוח אשר מבטחת את הרכב בו נהג או נסע הנפגע. לעיתים לאחר תאונות דרכים ישנם אנשים נוספים הסובלים בעקיפין מהתאונה כגון קרוביהם של הנפגעים מתאונת דרכים או עובר אורח שצופה בתאונת דרכים קשה. לעיתים בית המשפט קובע כי מגיעים פיצויים גם עבור אנשים אלו.
בהלכת בית המשפט העליון הידועה בשם הלכת אלסוחה קבע בית המשפט העליון שאדם אשר נגרמה לו נכות נפשית עקב חשיפה לפגיעה או מוות של אחר בתאונת דרכים, יהא זכאי לפיצוי. בפסק דין זה נקבעו ארבעה קריטריונים, שרק העומד בהם יהא זכאי לפיצוי כאמור כתוצאה מהתרחשות תאונת דרכים בלתי ישירה, ואלו התנאים:
זהות התובע- על פי הלכת אלסוחה הזכאי לפיצוי בגין נזק נפשי עקב חשיפתו להתרחשותה של תאונת דרכים, הינו קרוב משפחה של הנפגע. הלכה זו אמנם קבעה כי יש צורך בקרבה ראשונה אך נותר בפסק הדין פתח להרחבת הלכה זו כפי שאכן נקבע בפסקי דין מאוחרים.
התרשמות ישירה מן האירוע- ככל שהתובע היה מעורב יותר בתאונת הדרכים (כגון היה עד לתאונה או לתוצאות המידיות שלה) כך צפוי שהנזק הנפשי ממנו יסבול יהיה גדול יותר. לעניין זה ככל שתהא ההתרשמות ישירה יותר, כך יטה בית המשפט להכיר בנפגע כניזוק כתוצאה של תאונת דרכים.
מידת הקרבה במקום ובזמן לאירוע- תנאי זה כולל בדיקה עניינית של האירוע הנפשי וקרבתו לנזק ולמקום האירוע. ככל שהנזק ממשי יותר, מוגדר ו"קרוב" יותר לתאונה, כך יטה בית המשפט לקבוע כי הניזוק עומד בתנאי זה וזכאי לתשלום פיצוי בגין תאונת דרכים.
מידת הפגיעה – נקבע כי יש צורך בפגיעות נפשיות קשות או מחלות נפש לצורך הכרה בנזק נפשי כתוצאה מתאונת דרכים.
עם חלוף השנים חלה התפתחות בהלכת אלסוחה. כך לדוגמה התנאי הראשון התגמש ובתי המשפט החלו מכירים בנפגעי נפש, גם שאינם בקרבה ראשונה של נפגע תאונת דרכים. מבחן ה"קרבה" המשפחתית הפך מטכני למהותי. כך גם לגבי התנאי של התרשמות ישירה מהאירוע חלה הגמשה ובתי המשפט אף הכירו בנפגעי נפש שקיבלו את ההודעה אודות התאונה טלפונית.
התנאי בו חלה התפתחות משמעותית ביותר הוא עניין הנזק עצמו. בעוד הלכת אלסוחה קובעת כי יש צורך לגרימת נזק נפשי ו/או פסיכיאטרי משמעותי, בתי המשפט התירו כי עצמת הפגיעה תיבחן בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה. גישה זו מעניקה שיקול דעת רחב מאוד בקביעה לזכאות בפיצוי אם לאו.
נוכח האמור, ניתן לראות כי גם נפגע נזק נפשי, שלא נפגע באופן ישיר מהתרחשות תאונת דרכים, יכול להיות זכאי לקבלת פיצוי בגין הנזקים שנגרמו לו.
על מנת לבחון זכאות זו מומלץ לפנות לעורך דין מתמחה בתחום זה, אשר יבחן כל מקרה לגופו.