מדריך לנפגע בתאונת דרכים

מטרת מדריך זה הינה לפרט את הזכויות העיקריות העומדות בפני הנפגע בתאונת דרכים ואת המידע והמסמכים הדרושים על מנת שהנפגע בתאונת דרכים יוכל לממש את זכאותו לקבלת פיצוי. המידע שלפניכם הינו בסיסי וראשוני על מנת להוות כלי עזר לנפגע בתאונת דרכים או למתעניין בנושא.

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים , תשל"ה- 1975 (שייקרא: "חוק הפיצויים") מזכה בפיצוי אדם שנפגע בתאונת דרכים בהיותו נוסע, נהג או הולך רגל. הזכאות לפיצוי במסגרת חוק הפיצויים אינה נבחנת ביחס לשאלת האשם בתאונה, וזאת בניגוד לתביעות נזיקיות אחרות.

באופן כללי, חוק הפיצויים מגדיר תאונת דרכים כמאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה.

נהג הרכב וכן הנוסעים ברכב, אשר נגרמו להם נזקי גוף בגין תאונת דרכים, זכאים להגיש תביעה נגד חברת הביטוח, אשר ביטחה את אותו רכב בביטוח חובה.

הולך רגל אשר נפגע בתאונת דרכים זכאי להגיש תביעה לקבלת פיצויים נגד חברת הביטוח שביטחה בביטוח חובה את הרכב שפגע בו.

נפגע בתאונת דרכים אשר אין ביטוח חובה המכסה את השימוש ברכב שפגע בו, זכאי להגיש תביעה לקבלת פיצויים נגד קרנית – קרן מיוחדת שהוקמה למטרה זו.

כאשר תאונת הדרכים הינה תאונת עבודה, יש לפנות אל המוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל את הפיצוי המגיע ממוסד זה (הואיל ואין מדובר בכפל פיצוי, מנוכים תגמולי המוסד לביטוח לאומי מהפיצוי על פי חוק הפיצויים, גם אם לא הוגשה תביעה למוסד לביטוח לאומי).

בנוסף לכיסוי הביטוחי במסגרת ביטוח חובה והוראות חוק הפיצויים, יש לבדוק האם הנפגע מבוטח, באופן פרטי או דרך מקום העבודה, בביטוחים המקנים פיצוי בגין פגיעה בתאונה. ביטוחים פרטיים יכולים להיות: ביטוח חיים, ביטוח מנהלים וביטוח תאונות אישיות.

גובה הפיצוי מורכב מפרמטרים שונים, לרבות: גיל הנפגע, מקצוע הנפגע ומשכורתו, אופי הפגיעה, חומרת הפגיעה וכיו"ב.

ראשי הנזק העיקריים בגינם ייפסק פיצוי בתביעה לפי חוק הפיצויים הינם:

א. כאב וסבל – נקבע על פי הסכום הקבוע בתקנות, כאשר מובאים בחשבון לצורך חישובו: גובה נכותו הצמיתה (הקבועה) של הנפגע, מספר ימי האשפוז בעקבות התאונה וגילו של הנפגע.

ב. הפסדי שכר – פיצוי בגין הפסד שכר או הכנסות של הנפגע כתוצאה מהתאונה. במידה ונקבעה נכות צמיתה – יפוצה הנפגע גם בגין הפסד שכר או הכנסות בעתיד.

ג. עזרת הזולת – כאשר הנפגע זקוק לעזרת הזולת עקב פגיעתו בתאונה, על מנת להקל עליו לחזור ולתפקד כפי שתפקד טרם התאונה, עזרה שלולא התאונה לא היה נזקק לה, זכאי הנפגע לפיצוי בגין עזרה זו. הפיצוי ניתן בעבור סיוע ביצוע במטלות משק הבית, הלבשה, הסעה וכל דבר אחר הנחוץ לנפגע תאונת דרכים.

ד. החזר הוצאות שנדרש הנפגע להוציא עקב פגיעתו בתאונת הדרכים – הוצאות בגין עזרים רפואיים, הוצאות רפואיות וכד'. כל מקרה ייבחן לפי נסיבותיו.

כיצד לפעול לאחר מעורבות בתאונת דרכים?

1. חשוב לקחת את פרטי הנהגים וכלי הרכב המעורבים בתאונה, עד כמה שהדבר אפשרי.
2. לדווח על התאונה למשטרה, ולקבל אישור משטרה על התאונה. הצגת אישור המשטרה בבית חולים או קופת חולים יזכו בקבלת טיפול רפואי ללא תשלום. מוסדות אלו יגבו את התשלום מחברת הביטוח. הערה: הואיל ולרוב הפניה לחדר המיון קודמת לדיווח בתחנת המשטרה, די בהצגת אישור המשטרה במחלקת הגביה של בית החולים גם לאחר קבלת הטיפול בחדר המיון.
3. רצוי לפנות לקבל טיפול רפואי במועד המוקדם האפשרי לאחר התאונה. הפניה לקבלת טיפול רפואי גם אם לא בפניה לבית החולים, חיונית על מנת שניתן יהיה לאבחן פגיעות וחבלות גם אם הן לא נראות למראית עין. במהלך הפניה לקבלת טיפול רפואי חשוב לציין כי מדובר בפגיעה כתוצאה מתאונת דרכים ולהעלות בפני הרופא המטפל את כל הכאבים והמגבלות מהן סובל הנפגע. וודאו שכל התלונות שדווחו על ידכם למוסד הרפואי אליו פניתם תועדו במלואן.
4. חשוב לאסוף ולשמור את כל המסמכים הרפואיים הואיל ועל בסיסם ייפסק הפיצוי הסופי.
5. רצוי לתעד את כל ההוצאות הרפואיות והוצאות הנסיעה, על מנת שניתן יהיה לגבות את ההחזר בגינן מחברת הביטוח.
6. מומלץ לא לענות לשאלות חוקרים מטעם חברת הביטוח, אלא להפנות אותם לעורך הדין המטפל.

אין באמור להוות משום ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.
מומלץ לנפגע תאונת דרכים לפנות בשלב מוקדם ככל הניתן לעורך דין מומחה לתחום תאונות הדרכים שיסייע בידו באיסוף המידע, המסמכים הדרושים לצורך הוכחת תביעתו לפיצויים, וידריכו באשר לאופן שיש להתנהל עם הגורמים המעורבים בתאונת דרכים, לרבות הרשויות, המבטחת, חוקרים מטעם המבטחת וכל גורם אחר. עו"ד מומחה בנושא יוכל לעזור ולמצות את כל ההליכים העומדים בפני הנפגע על מנת לקבל פיצוי שיאפשר שיקום מלא והמשך החיים ללא חסרון כיס.
סעו בבטחה!