למה מי מת? -כתבה
מה הנזק? – כתבה
עשרת הדברות לצוואה מוצלחת